Tạm biệt…

Vậy là hôm nay mình đã hoàn thành việc chuyển những bài viết ở blog này sang page facebook (mà mình cũng chưa có ý định public, chỉ để lưu lại kỷ niệm). Trong quá trình chuyển những bài viết cuối cùng, lòng mình lại có một khao khát, muốn duy trì blog này 5 10 năm nữa (vẫn không học được cách buông bỏ :). Nhưng mà, mình có chăm sóc nó đâu cơ chứ. Hay là, cứ để vậy, kệ nó. Sinh diệt tùy duyên.

Cảm giác bây giờ, giống như mình đã đóng gói hết đồ đạc để chuẩn bị chuyển đi, chìa khóa đã cầm, balo đã đeo trên vai, ngoảnh nhìn lại góc nhỏ một lần nữa…

Tạm biệt mày nhé, góc nhỏ thân yêu… Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại….