Vừa xem bóng xong. Hòa. Trời còn đang mưa nữa. Mọi thứ luôn biết cách kết hợp và hẹn nhau đến cùng lúc để nỗi buồn càng thêm sâu và rộng hơn.

Nhưng mà vẫn phải đi ngủ thôi…